F3100手动清洗网式过滤器

F3100手动清洗网式过滤器特征

  • 与除砂器和介质过滤器组配合使用
  • 过滤水中大比重无机杂质的极佳选择

F3100手动清洗网式过滤器是过滤水中大比重无机杂质(如砂子)的极佳选择。当水穿过过滤网上的开孔时,水中的固体杂质就会被筛除。

固体杂质会被收集在过滤网上。打开过滤器可清除固体杂质,并可手动清洗过滤网。

F3100手动清洗网式过滤器与除砂器和介质过滤器组配合,作为首部控制过滤器使用,或作为田间后备过滤器。

F3100手动清洗网式过滤器也可用于相对干净的井水过滤。

最大操作压力 8.0巴
最大压力 10.0巴

 

产品信息
过滤网选择 130、200、400微米

 

进口/出口尺寸(英寸) 进口/出口尺寸(毫米) 接口类型 过滤网精度
3 80 英制螺纹接口 130, 200, 400
3 80 英制法兰接口 130, 200, 400
3 80 ISO-16法兰接口 130, 200, 400
3 80 卡口,英制法兰接口 400
3 80 卡口-ISO-16法兰接口 400
3 80 卡口 400
4 100 英制法兰接口 130, 200, 400
4 100 ISO-16 130, 200, 400
4 100 卡口,英制法兰接口 400
4 100 卡口-ISO-16法兰接口 400
4 100 卡口 400
6 150 英制法兰接口 130, 200, 400
6 150 ISO-16法兰接口 130, 200, 400
6 150 卡口,英制法兰接口 400
6 150 卡口-ISO-16法兰接口 400
6 150 卡口 400
8 200 英制法兰接口 130, 200, 400
8 200 ISO-16法兰接口 130, 200, 400
8 200 卡口,英制法兰接口 400
8 200 卡口-ISO-16法兰接口 400
8 200 卡口 400
10 250 英制法兰接口 130, 200, 400
10 250 ISO-16法兰接口 130, 200, 400
10 250 卡口,英制法兰接口 400
10 250 卡口-ISO-16法兰接口 400
10 250 卡口 400
12 300 英制法兰接口 130, 200, 400
12 300 ISO-16法兰接口 130, 200, 400
12 300 卡口,英制法兰接口 400
12 300 卡口-ISO-16法兰接口 400
12 300 卡口 400

 

入口/出口尺寸(英尺) 入口/出口尺寸(毫米) 接头类型 过滤网精度
3 80 英制螺纹接口 130, 200, 400
3 80 英制法兰接口 130, 200, 400
3 80 ISO-16法兰接口 130, 200, 400
3 80 卡口-英制法兰接口 400
3 80 卡口-ISO-16法兰接口 400
3 80 卡口 400
4 100 英制法兰接口 130, 200, 400
4 100 ISO-16法兰接口 130, 200, 400
4 100 卡口-英制法兰接口 400
4 100 卡口-ISO-16法兰接口 400
4 100 卡口 400
6 150 英制法兰接口 130, 200, 400
6 150 ISO-16法兰接口 130, 200, 400
6 150 卡口-英制法兰接口 400
6 150 卡口-ISO-16法兰接口 400
6 150 卡口 400
8 200 英制法兰接口 130, 200, 400
8 200 ISO-16法兰接口 130, 200, 400
8 200 卡口-英制法兰接口 400
8 200 卡口-ISO-16法兰接口 400
8 200 卡口 400
10 250 英制法兰接口 130, 200, 400
10 250 ISO-16法兰接口 130, 200, 400
10 250 卡口-英制法兰接口 400
10 250 卡口-ISO-16法兰接口 400
10 250 卡口 400
12 300 英制法兰接口 130, 200, 400
12 300 ISO-16法兰接口 130, 200, 400
12 300 卡口-英制法兰接口 400
12 300 卡口-ISO-16法兰接口 400
12 300 卡口 400

 

过滤器 流量 立方米/小时
(进口) 25 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900
(英寸) 水头损失(巴)
3 0,02 0,08 0,31 0,69 1,23
4 0,02 0,08 0,18 0,33 0,51 0,73 1,00
6 0,06 0,10 0,16 0,23 0,31 0,40 0,51 0,63 0,91
8 0,04 0,06 0,08 0,11 0,15 0,18 0,23 0,33 0,44 0,6 0,76
10 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,17 0,23 0,32 0,40
12 0,05 0,07 0,08 0,12 0,17 0,22 0,28